gullangetskyrka1

Gullängets kyrka

Själevads sn, Örnsköldsviks kommun 

Historisk dokumentation

Bebyggelsen i Gullänget har sitt ursprung i en 1839 utskiftad gård från Norrlungånger by. Under 1890-talet började snickaren Johan Hägglund tillverka möbler och byggnadssnickerier i sitt uthus i Gullänget. Verksamheten utvidgades och det som började som ett snickeri kom sedermera att utvecklas till verkstadsföretaget AB Hägglund & Söner. Därmed lades grunden till den centrumbebyggelse och rikliga bostadsbebyggelse som idag finns i Gullänget.

Den första kyrkan i Gullänget, en ombyggd folketshuslokal, kallad ”Lillkyrkan” invigdes den 15 juni 1958. Hovpredikanten Hans Öberg som var kyrkoherde i församlingen ingick i den kommitté som byggde kyrkan. Lillkyrkokretsen bildades och senare också Gullängets kyrkokör. Lillkyrkan blev så småningom alldeles för liten och den 3 september 1983 tog kyrkofullmäktige beslut om att Lillkyrkan skulle rivas och ersättas av en ny.

gullangetskyrka2

Gullängets tegelkyrka stod klar 1985 efter ritningar av Kjell E Mattson, Örnsköldsvik. Han har ritat en modern, flexibel kyrka. Kyrksalen som normalt rymmer 110 personer kan i tre steg utvidgas med församlingssalen och därmed ta emot upp till 300 personer. Kyrkobyggnaden inrymmer även församlingslokaler som nyttjas flitigt för t.ex. kör- och barnverksamhet. Arkitekten beskriver kyrkobyggnaden som en brukskyrka i två bemärkelser. Lokalsamhällets, industrisamhällets samlings- och kyrkolokal, samt vikten av att byggnaden skall uppfylla en församlings behov av flexibla lokaler för skilda tillfällen och verksamhet. Exteriören är nedtonad och solid. Skala och material harmonierar med omgivande bebyggelse. Formelement som de tre rundbågade fönstren i kyrksalen och raden av kvadratiska fönsteröppningar som kröner murverket, knyter an till äldre religiöst byggande. Från den gamla kyrkan har altarfönster, kyrktupp, smideskors och kyrkklocka återanvänts.

Motivering

Gullängets kyrka står som en symbol för ortens expansion under 1900-talet. Kyrkan är ett bra exempel på 1980-talets kyrkobyggande i landet.

Autenticitet

Byggnaden har inte genomgått några större förändringar sedan byggtiden.

Bruk idag

Byggnaden används fortsatt som kyrka.